LIÊN KẾT TRANG
  • Liên hệ
Thông tin liên hệ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Địa chỉ: Khối B3, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84-0254) 6 501 999 Fax: (84-0254) 3 850 226
Email: startup@baria-vungtau.gov.vn

** Mọi thắc mắc xin liên hệ với chúng tôi theo mẫu dưới đây.

captchaBẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ: Khối B3, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Email: sokhcn@baria-vungtau.gov.vn
Điện thoại: (84-0254) 6 501 999 Fax: (84-0254) 3 850 226
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa Học & Công Nghệ.